Posted on Wed 25 Jul 2007 5:36
เรื่องลำบาก

 

 ผู้ชายคนหนึ่ง ร้องไห้

เป็นเรื่องยาก

 

แต่ก็ไม่น่าอาย

 

เพื่อใคร?

 

ผู้หญิงยังร้องไห้ได้

ง่ายๆ

 

     Share

<< เป่า ยิง ฉุบ # 2ความหวาดกลัว >>

Posted on Wed 25 Jul 2007 5:36


มีคนที่เราร้องไห้เพราะ....เค้า
แต่เค้าว่า
ใครบางคนในวันนั้นเป็นบ้าร้องไห้ไปเพื่ออะไร
หึ หึ
ทำให้รู้ว่าน้ำตาน่าอาย ถ้าคนนั้นเป็นคนไม่มีความรู้สึก
bababorbor   
Mon 6 Aug 2007 22:56 [1]

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 
 


I wish I were that yellow butterfly flying high in a beautiful summer sky
My broken wing
ยิ่งกว่า
ระหว่าง
พเนจร
choices
ว่างเปล่า ในกะโหลก
ความหวาดกลัว
เรื่องลำบาก
เป่า ยิง ฉุบ # 2
เป่า ยิง ฉุบ
คู่รักหลวงพระบาง
believe
Junk
หลงรักได้ แต่อย่าจริงจัง
8 minutes !! bloody hell!
หูอื้อ
Say Goodbye
The Pin Queen
ไฮกุ (มั่วแสด)
F-u-c-k-i-n-g.....s-h-i-t .....m-a-n-!-!-!
Instinct
feeling
getting out of the BOX ??? or get in
..Umm..
หัวใจข้าโบยบินดั่งผีเสื้อ
in & out
Blue Moon